RIJNKAPEL AMERONGEN

Plek voor Ontmoeting en Inspiratie

De Rijnkapel is een groeiende, actieve vereniging van mensen die op zoek zijn naar inspirerende bronnen van spiritualiteit. Deze worden gevonden in religie, in filosofie, kunst en mystiek.

Het doel van de Rijnkapel is mensen in Amerongen en omgeving een prettige plek bieden. Een plek waar iedereen die dat wil – ongeacht geloof, ras of achtergrond – elkaar kan ontmoeten en met elkaar kan delen. Waar inspiratie wordt opgedaan om het leven te leven. De Rijnkapel is genoemd naar de rivier die langs Amerongen stroomt en al duizenden jaren de sedimenten aanvoert waarmee en waardoor een groot gedeelte van ons land is opgebouwd – de grond onder ons bestaan.

ACTIEVE, GROEIENDE VERENING

Wordt lid, vriend, donateur of neem gewoon deel

De vereniging wordt bestuurd en georganiseerd door vrijwilligers. De bestuurders zijn onbezoldigd. Inkomsten komen voort uit lidmaatschap gelden en entree bij de diverse activiteiten.

Je kan lid worden, vriend worden of donateur van deze actieve, groeiende vereniging. Je kan je ook aansluiten bij de groep bevlogen vrijwilligers die de Rijnkapel in bloei houden. Creatieve en ondernemende werkgroepen zorgen voor prikkelende onderwerpen op de agenda. Eenmalig deelnemen aan activiteiten is natuurlijk ook mogelijk. Je kan hier doen en laten wat bij je past.

Lid, vriend of donateur worden

VERWONDEREN VERTROUWEN EN ZINGEVING

De Rijnkapel Amerongen

De Rijnkapel is van origine Vrijzinnig. Vanuit vrijheid, open voor ieders ideeen en ervaringen, zin geven aan het leven samen met anderen.

De Rijnkapel is verbonden met de vereniging van Vrijzinnigen Nederland. Grondhouding is verwondering over het leven in al zijn aspecten. Vertrouwen dat het leven zinvol is en hiervoor verantwoordelijkheid nemen.

Activiteiten sluiten aan bij de behoeften van een generatie mensen in een snel veranderende mondiale wereld. In vrijheid zoeken naar zingeving, samen met anderen. De Rijnkapel staat open voor ieder die zich door het bovenstaande aangetrokken voelt.

Bekijk de agenda