WORDT LID VAN DE RIJNKAPEL

Gratis deelname lezingen, film en boekbespreking

Voor wie zich betrokken voelt bij de Rijnkapel is het mogelijk lid te worden. Een lid heeft stemrecht tijdens vergaderingen, ontvangt vijf keer per jaar het blad Vrije Ruimte en kan gratis deelnemen aan:

Ook kan, indien nodig, een beroep worden gedaan op pastorale zorg.Een lid betaald 275 euro per jaar. Informeer bij de penningmeester Pieter Ooijman (0343-460854).

mail Pieter Ooijman

WORDT VRIEND OF DONATEUR VAN DE RIJNKAPEL

Met korting naar lezingen, film en boekbespreking

Als je met de activiteiten in en rond de Rijnkapel sympathiseert en deze wilt steunen, ben je van harte welkom als vriend. Als vriend heb je geen stemrecht. Wel kun je:

Een vriend betaald 150 euro per jaar. Als je het initiatief van de Rijnkapel financieel wilt ondersteunen maar je wilt geen lid of vriend worden dan is er de mogelijkheid om donateur te worden van de Rijnkapel voor € 50,- per jaar.

Informeer bij de penningmeester Pieter Ooijman (0343-460854) .

mail Pieter Ooijman

WORDT VRIJWILLIGER BIJ DE RIJNKAPEL

 

Creatief en ondernemend aan de slag

Als je je wilt inzetten als vrijwilliger voor de Rijnkapel kan dat op diverse manieren. Je kunt deelnemen aan een van de werkgroepen of praktische aan de slag willen.

  • Werkgroep lezingen en workshop
  • Werkgroep website en communicatie
  • Werkgroep sponsoring en financien
  • Schoffelochtend: samen in de tuin aan de slag
  • Klusteam: samen verven, schoonmaken, ect
mail Marcha van Merrienboer