ANBI-GEGEVENS

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Amerongen- Leersum werkend onder de namen Vrijzinnigen Amerongen- Leersum en de Rijnkapel

Doelstelling van de vereniging:

  • Een plaats bieden voor open en ondogmatische bezinning en viering, zodat individueel en in groepsverband gezocht kan worden naar zingeving en er ruimte is voor groei.
  • Het bieden van een plek waar verschillende religies en stromingen samenkomen, waarbij de nadruk ligt op verdraagzaamheid en wederzijdse inspiratie.

De vereniging is geworteld in het vrijzinnig christendom dat wordt gekenmerkt door een houding van vrijheid, verantwoordelijkheid en openheid.

  • De bestuurders zijn onbezoldigd.
  • De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale Regeling van het Hoofdbestuur NPB te Amersfoort

BELEIDSPLAN

Vrijzinnigen Amerongen- Leersum en de Rijnkapel

Ook komend seizoen wordt er weer inhoud gegeven aan de doelstelling. Door het organiseren van vieringen, lezingen en bijeenkomsten. Geld wordt geworven door het innen van contributie en het vragen van een entree bij lezingen en bijeenkomsten.

Hieronder vindt u de meest recente financiële gegevens en het jaarverslag.

Wilt u meer weten over hoe wij persoonsgegevens verwerken lees dan onze privacyverklaring.

Kerkgebouw
Kerkgebouw- geen postadres -
Rijnkapel
Imminkstraat 1a
Amerongen
Postadres
Postadreszie Penningmeester
Iban: NL64 INGB 0000 6176 31
t.n.v. Vrijz.Geloofsgem. NPB afd. Amerongen/Leersum
Vrijzinnigen Amerongen- Leersum
Vrijzinnigen Amerongen- Leersumen de Rijnkapel
KvK-nummer: 40478065
RSIN: 803338193
Marcha van Merriënboer
Marcha van MerriënboerVoorzitter
Holleweg 32
3958 EB Amerongen
Tel.: 0610367174
Vacant
Vacant Secretaris
Waarnemend secretaris:
zie penningmeester
Pieter Ooijman
Pieter Ooijman
Pieter OoijmanPenningmeester
Schapendrift Noord 4
3958 WH Amerongen
Tel.: 0343460854