Verslag Thema ochtend ‘Voeding verbindt’ 31oktober 2020

Op 31 oktober werd de eerste thema ochtend gehouden in het kader van ‘In Balans’, een nieuw initiatief in de Rijnkapel. Het thema van deze morgen was ‘Voeding verbindt’.

We waren met z’n negenen, een mooi aantal omdat we zo coronaproof bij elkaar konden zijn. Zittend in een kring met de grote tafel in het midden.

Na de opening en het navragen of iedereen in het ‘hier en nu’ was hebben we eerst een voorstelrondje gedaan en werd er iets verteld over de functie van de Rijnkapel. Daarna werd er aandacht besteed aan de volgende aspecten van voeding: voeding voor de ziel, voeding voor het lijf en voeding verbindt. We gingen in kleine groepjes elkaar vertellen hoe we onze eigen ziel voeden. Vanuit welke levensopvatting leef je, hoe maak je keuzes en hoe voed je je ziel. Dit waren mooie gesprekken.

Daarna werd er aandacht besteed aan voeding voor je lijf. Hierbij werd in tweetallen gepraat over wat voeding voor jou betekent en wat je zorgen zijn over voeding. Want de huidige manier van voedsel produceren brengt schade toe aan de aarde en aan onszelf. De aarde en wijzelf raken uit balans.

Oplossingen zijn ondermeer te vinden in het vaker kiezen voor plantaardig eten, in het kiezen voor meer lokaal geteeld biologisch voedsel, in het verminderen van verpakkingen en het minder verspillen van eten. Als laatste hebben we in tweetallen gepraat over dilemma’s die deze oplossingen met zich mee kunnen brengen.

De ochtend werd afgerond met een dankbaarheidsmeditatie. Dankbaarheid voor de hele cyclus van voedsel, van zaadje tot het product op je bord. Dankbaarheid aan degenen die in dit proces hun aandeel hebben geleverd en hun energie erin hebben gestopt. Dit kwam daarna ‘tot leven’ in een zelf gebakken appeltaart, waarbij we hapje voor hapje intens hebben geproefd en ons hebben verbonden met de ingrediënten, en met allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd.

Het was een mooie ochtend waarbij de verbinding, vooral in deze tijd, bijzonder waardevol was.

 

Schoffelochtend archief:

De tuin wordt steeds diverser. Uitgangspunt is goed voor de natuur en goed voor de mensen te willen zijn. Het samenwerken in de tuin begint steeds meer vorm te krijgen. Elke derde zaterdag komen we bij elkaar. Er is al een hoop gebeurd: Er staan inmiddels een bankje, tafels en stoelen.  Ook is er een leesbiebje geplaatst. Er is veel gesnoeid en bramen zijn weg gehaald zodat er ruimte ontstond voor nieuwe planten. Bij de plantenkeuze is steeds gekeken of de plant goed is voor de biodiversiteit: vlinders, bijen insecten en vogels. Ook is gekozen voor zoveel mogelijk inheemse planten zodat ze zichzelf kunnen bedruipen in ons klimaat. Alle groenafval wordt gecomposteerd en komt terug op de tuin om het bodemleven te verbeteren.

De planten die we in het najaar gekregen hebben, zoals duizendknoop, schoenlappersplant, fijnstraal en margrieten, zijn goed aangeslagen en sommige bloeien al.

De zwerfkeien zijn weer goed in beeld gebracht. De eerste rode bes is geplant. De enigszins verwaarloosde rechterkant van het gebouw hebben we inmiddels ook flink aangepakt. Veel zaailingen van de esdoorn zijn verwijderd.

Zo krijgt de tuin steeds meer vorm en hebben we al goede gesprekken aan de tuintafel. Maar er zijn nog genoeg wensen.

Voel je vrij om plaats te nemen op 1 van de plekjes alleen of met iemand anders en te genieten van de bloemen en bijen.